Khu kinh tế Bình Định

Lên phía trên
Điều kiện đầu tư
Câu hỏi:
Xin quý Ban cho biết, điều kiện đầu tư, thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài, các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo những quy định nào?
Trả lời:
Về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài: thực hiện theo Điều 10, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài: thực hiện theo Điều 26, Luật Đầu tư 2014 và Điều 46, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Về các ngành nghề kinh doanh: đề nghị đối chiếu các ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp của doanh nghiệp với Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam với WTO để thực hiện theo đúng Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam với WTO.
 
Lên phía trên
Về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu hỏi:
Bà Tạ Thị Như Quỳnh hỏi về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Công ty chúng tôi là tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Nay cùng với 02 tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài khác muốn nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông trong 01 công ty trong nước. Lưu ý: 03 công ty nhận chuyển nhượng chưa từng tham gia góp cổ phần vào công ty này. Căn cứ Điều 26 Luật đầu tư và Điều 46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, 03 tổ chức kinh tế không thuộc các trường hợp phải đăng ký góp vốn mua cổ phần.

Tuy nhiên, khi liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương, lấy lý do đầu mục hồ sơ theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP yêu cầu chúng tôi phải đăng ký góp vốn mua cổ phần với các trường hợp thuộc Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư.
Vì vậy, đề nghị Bộ kế hoạch và đầu tư cho chúng tôi hướng dẫn và giải đáp cụ thể để nhà đầu tư thực hiện.
Trả lời:
Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư quy định nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:
“a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế”.
Khoản 1, Khoản 5 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Do vậy, doanh nghiệp có thể liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn cụ thể./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Câu hỏi:
Ông Trần Bá Đức, hiện đang công tác tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có thắc mắc về nội dung trong Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.
Theo ông Trần Bá Đức, trong Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 chưa nói cụ thể về trường hợp các gói thầu đã được phê duyệt trong KHLCNT theo hình thức lựa chọn truyền thống nhưng sau ngày 01/02/2020 chưa được tổ chức lựa chọn nhà thầu thì có phải điều chỉnh KHLCNT để tổ chức LCNT qua mạng hay không?
Câu trả lời:

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, năm 2020, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Theo hướng dẫn tại khoản 4 Mục 1 văn bản số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/01/2020 đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để bảo đảm phù hợp với lộ trình đấu thầu qua mạng.

Theo đó, việc áp dụng đấu thầu qua mạng thực hiện theo quy định nêu trên./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư
LIÊN KẾT WEBSITE
  • Đang truy cập14
  • Tổng lượt truy cập1,216,939
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây