Khu kinh tế Bình Định

Văn bản liên quan đến CNTT

Văn bản liên quan đến Công nghệ thông tin

Số kí hiệu CNTT/2019
Ngày ban hành 30/03/2019
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Khác

Nội dung

Văn bản số 493/BQL-VP ngày 14/05/2019] V/v triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC dịch vụ bưu chính công ích

- Văn bản số 891/BQL-VP ngày 07/08/2019] V/v thống kế kết quả tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI

- Văn bản số 997/BQL-VP ngày 05/09/2019 V/v triển khai gửi, nhận các văn bản điện tử có ký số chuyên dùng trên Văn phòng điện tử liên thông

Văn bản số 972/BQL-VP ngày 28/08/2019 V/v đề nghị hỗ trợ triển khai đấu nối thiết bị viễn thông phục vụ KKT NH

Văn bản số 20/KH-BQL ngày 04/10/2019 về Triển khai xây dựng chính quyền điện tử tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Văn bản số 839/BQL-VP ngày 26/07/2019 V/v tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng

Văn bản số 622/BQL-VP ngày 13/06/2019 V/v rà soát cập nhật thông tin cho Trang thông tin điện tử của BQL KKT

- Văn bản số 513/BQL-VP ngày 17/05/2019 V/v đề nghị cung cấp số liệu phát triển Chính quyền điện tử tỉnh BĐ quý II/2019

Văn bản số     /BQL-VP ngày 20/08/2019 V/v đề nghị cung cấp số liệu phát triển Chính quyền điện tử tỉnh BĐ quý III/2019

Văn bản số 197/BQL-VP ngày 04/03/2019 V/v sáp nhập dữ liệu của 02 ĐVTT trên phần mềm Văn phòng điện tử

Văn bản số 213/QĐ-BQL ngày 15/07/2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Ban Quản lý KKT

Văn bản số 121/TB-BQL ngày 19/07/2019 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử

-Văn bản số 1106/BQL-QLDN - 19/09/2018] V/v hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Văn bản số 967/BQL-QLDN ngày 20/08/2018 V/v hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại VN qua mạng điện tử

Văn bản số 1034/BQL-VP - 31/08/2018 V/v đăng ký danh sách thủ tục hành chính thực hiện tiếp dịch vụ công mức độ 3,4

Văn bản 1000/BQL-VP - 27/08/2018 V/v đăng ký Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

- Văn bản số 1353/BQL-VP - 23/10/2017 Triển khai đăng ký và duyệt lịch công tác tuần trên hệ thống Văn phòng điện tử

Văn bản số 1174/BQL-VP - 12/09/2017 Triển khai sử dụng văn bản điện tử được ký số trên Văn phòng điện tử liên thông và Thư điện tử công vụ
của tỉnh

Quyết định số 647/QĐ-BQL ngày 06/10/2017 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử liên thông và Thư điện tử công vụ tại BQLKKT tỉnh BĐ

1131/BQL-VP - 01/09/2017,Thay đổi mật khẩu Hệ thống văn phòng điện tử và thư điện tử công vụ  

14/KH-BQL - 28/04/2017, Kế hoạch ứng dụng công nghê thông tin tại BQLKKT tỉnh BĐ năm 2017

- Văn bản số 1339/BQL-VP - 19/10/2017 V/v triển khai tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

- Văn bản số 43/BC-BQL - 28/03/2017 Báo cáo công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại BQLKKT

2110/QĐ-BQL - 21/10/2016, Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) BQLKKT

- Báo cáo tình hình triển khai sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử 5.0 tại Ban Quản lý Khu kinh tế

- Kế hoạch khai xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng nội đô trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh BĐ

- Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2016

Đăng ký danh mục các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh

Quy chế QL&SD Hệ thống VP điện tử liên thông trong các CQQLNN trên địa bàn tỉnh

Triển khai sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử liên thông

Kế hoạch Triển khai phần mềm văn phòng điện tử liên thông

Báo cáo kết quả triển khai Hệ thống văn phòng điện tự tại BQLKKT

Báo cáo tình hình hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh

Văn bản số 70/BQL-VP V/v rà soát, bổ sung cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử Ban Quản lý KKT

Văn bản số 2280/BQL-VP ngày 11/11/2016 về nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử và Bản tin của BQLKKT

Triển khai "Đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công" tại BQLKKT

Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

-  Báo cáo kết quả triển khai Hệ thống văn phòng điện tự tại BQLKKT

Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin BQL

Văn bản số 1300/BQL-VP về đề nghị có kế hoạch nâng cấp Website và triển khai Một cửa điện từ tại BQL KKT

Văn bản số 1943/BQL-VP  về đề nghị bố trí kinh phí triển khai Văn phòng điện tử Idesk 4.0 và nâng cấp Hệ thống thông tin tác ngghiệp của BQL KKT

Quyết định số 472/QĐ-BQL về Quy định về cung cấp và quản lý thông tin trên Trang tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế;

Quyết định số 1934/QĐ-BQL về Ban hành mức chi nhuận bút và thù lao Ban biên tập cho tin, bài, hình ảnh được đăng trên Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định;

 - Văn bản số 196/BQL-VP về việc triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế

- Thông báo số 318/ TB-BQL về việc sử dụng thư điện tử công vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị trực thuộc

Văn bản số 1404/BQL-VP về chấn chỉnh việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của cơ quan

-  Văn bản số 1902/BQL-VP về việc tiếp tục sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh

Văn bản số: 588 /BQL-VP về việc triển khai sử dụng phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Văn bản số 2048/BQL-VP về việc thực hiện giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của cơ quan

Văn bản số 2096/BQL-VP về việc triển khai sử dụng hệ thống văn phòng điện tử;  

Văn bản số /BQL-VP về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm một cửa điện tử;

1123/QĐ-BQL vế phân công làm công tác QTM

- Quyết định số 576/QĐ-BQL về thành lập Ban biên tập website Ban Quản lý Khu kinh tế

Các văn bản cùng lĩnh vực

LIÊN KẾT WEBSITE
  • Đang truy cập35
  • Tổng lượt truy cập1,098,592
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây