Khu kinh tế Bình Định

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thứ hai - 06/02/2023 09:22
Chiều ngày 03/02/2023, Đảng ủy Khu kinh tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn- Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban QLKKT, đồng chí Phan Viết Hùng- Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BQLKKT; Đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng ban BQLKKT; các đồng chí UVBCH, UVUBKT Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc; các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng ban chuyên môn, các đồng chí là Chủ tịch HĐQT, HĐTV, Giám đốc, Phó Giám đốc các DN có tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Đ/c Phan Viết Hùng – Bí thư Đảng ủy KKT trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Đ/c Phan Viết Hùng – Bí thư Đảng ủy KKT trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản dần được kiểm soát, tình hình SXKD của các doanh nghiệp dần được phục hồi. Song, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, toàn Đảng bộ Khu Kinh tế đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả thu hút vốn đầu tư vào KKT, KCN trong năm là 19.327tỷ đồng (đạt tỷ lệ 96,66% kế hoạch năm). Trong đó, cấp mới 20 Dự án (tổng vốn đầu tư 4.835tỷ đồng); điều chỉnh 36 dự án (tăng 14.492 tỷ đồng); thu hồi 11 dự án (giảm 3.837 tỷ đồng). Vốn đầu tư thực hiện các dự án trong năm đạt 6.502 tỷ đồng (đạttỷ lệ 107% so với kế hoạch đặt ra là 6.050 tỷ đồng).- Doanh thu ước đạt 47.000 tỷ đồng (đạt 103,5% kế hoạch). Kim ngạch xuất khẩu 523tr.USD (đạt 111,3% kế hoạch). Nộp ngân sách 940 tỷ đồng (đạt 113,9% kế hoạch).          

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các NQ HN TW4,5 (K XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch và đúng quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ; chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, điều động luân chuyển cán bộ các phòng, đơn vị trực thuộc đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được tăng cường. Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kê khai, công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy theo định kỳ và đột xuất; kiện toàn các chi ủy và Đảng ủy; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên; Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nhất là trong công tác xác minh lý lịch kết nạp Đảng, bổ nhiệm cán bộ và bầu cử cấp ủy. Hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025. Trong năm 2022, đã kết nạp 12 đảng viên mới, ra Quyết định thành lập 02 Chi bộ doanh nghiệp. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 224 đảng viên và 23 Chi bộ trực thuộc; trong đó 06 chi bộ loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp với 80 đảng viên và 17 chi bộ loại hình doanh nghiệp với 144 đảng viên. Thực hiện công tác đánh giá xếp loại các tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 nghiêm túc, đúng quy trình và theo quy định. Luôn tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên KKT được công nhận “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đảng ủy KKT được công nhận “ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tiêu biểu năm 2022  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023, Đảng bộ Khu Kinh tế tiếp tục theo dõi và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đât nước, của tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cụ thể các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Đảng bộ Khối DN đã đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhất là các chi bộ Doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ; thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các cấp ủy, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để uốn nắn, xử lý kịp thời. Đổi mới, nâng cao hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đa số đại biểu tham dự thống nhất cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ KKT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối DN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy KKT đã đạt được, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ khối DN năm 2022. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị năm 2023, Đảng ủy KKT tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động và tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã đề ra. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.
Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Trưởng ban BQLKKT Đặng Vĩnh Sơn chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy KKT năm 2022. Đồng tình và nhất trí cao với dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy KKT tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2023.
z4087157539763 1ad7dc1cb67ebb5406f337b2501b8216

    Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn- Trưởng ban Ban QLKKT trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
z4087166347308 063f3b26b2fb9f3bc71a2634a34f5b52
Đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên - Phó BTĐU trao thưởng cho các tập thể thực hiện  tốt công tác VPCU

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Viết Hùng- Bí thư Đảng ủy KKT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy khối DN và Lãnh đạo Ban, sẽ cụ thể hóa vào chương trình năm 2023; tiếp tục cố gắng, nổ lực, khắc phục những khó khăn của các cấp ủy, lãnh đạo DN để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, các đồng chí Đảng ủy viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Tại Hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy KKT đã trao tặng giấy khen cho 07 tập thể và 37 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Trao giấy khen cho 03 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; khen thưởng 02 chi bộ thực hiện tốt công tác Văn phòng cấp ủy năm 2022.
 

Tác giả bài viết: Như Ngân, VPĐU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
  • Đang truy cập18
  • Tổng lượt truy cập4,588,339
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây