Khu kinh tế Bình Định

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

 •   28/05/2024 11:55:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
 

Ứng dụng tạo mã QR vào các tài liệu họp tại Ban QLDA VÀ GPMB Khu kinh tế

 •   26/03/2024 07:31:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.  Công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ công tác trọng tâm được UBND tỉnh giao tại Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023, trong đó nhiệm vụ chuyển đổi số đã được triển khai thực hiện trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ban QLDA và GPMB Khu kinh tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác cải cách hành chính.
Ứng dụng vneid phục vụ tối ưu hóa các thủ tục hành chính vì lợi ích thiết thực của người dân

Ứng dụng vneid phục vụ tối ưu hóa các thủ tục hành chính vì lợi ích thiết thực của người dân

 •   11/03/2024 03:36:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Tài khoản định danh điện tử phân loại thành tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2, với mỗi mức độ tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID đã phát triển các dịch vụ tiện ích tương ứng nhằm phục vụ tối ưu hóa các thủ tục hành chính vì lợi ích thiết thực của người dân.

 

Đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” trong thực hiện Đề án 06

 •   19/02/2024 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.
 

Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

 •   26/01/2024 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023, Bình Ðịnh dẫn đầu cả nước về Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Bước vào năm mới 2024, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Ngọc An có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bình Ðịnh xung quanh kết quả ấn tượng này.
Giao 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Giao 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

 •   24/01/2024 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18 tháng 01 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc giao 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.
 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và Môi trường.

 •   29/11/2023 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4390/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC ĐIỆN TỬ TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC ĐIỆN TỬ TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

 •   10/11/2023 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Công tác lập hồ sơ công việc điện tử làm một trong những khâu rất quan trọng, xuyên suốt trong quá trình giải quyết công việc của mỗi cán bộ công chức, viên chức và cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá của công tác cải cách hành chính. 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 •   31/10/2023 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3977/QĐ-UBND của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

 •   30/10/2023 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công bố Danh mục TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn phần và một phần của tỉnh Bình Định

 •   25/09/2023 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/09/2023, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định công bố danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục 792 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.
Đã đến lúc thay đổi căn bản nhận thức, cách tiếp cận, cách làm, cách cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Đã đến lúc thay đổi căn bản nhận thức, cách tiếp cận, cách làm, cách cung cấp dịch vụ công trực tuyến

 •   18/09/2023 07:58:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Đã đến lúc thay đổi căn bản cách cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), thay đổi căn bản nhận thức, cách tiếp cận và cách làm để tạo ra sự thay đổi căn bản DVCTT Việt Nam. Hai cái căn bản nhất là trực tuyến toàn trình và chất lượng dịch vụ trực tuyến.

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 •   13/09/2023 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/09/2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3321/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
DVC TT

Kết quả thực hiện chỉ tiêu của 05 nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến trong tháng 7/2023 tại Ban Quản lý Khu kinh tế

 •   15/08/2023 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/7/2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2679/QĐ-UBND giao chỉ tiêu 05 nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến trong 6 tháng cuối năm 2023. 

Phối hợp đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số cá nhân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 •   31/07/2023 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24.7, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 473/VPUBND-KSTT phối hợp đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số cá nhân của người dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
 
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định. Ảnh: N.H

Tháo gỡ vướng mắc, tập trung cao cho nhiệm vụ cải cách hành chính

 •   25/07/2023 07:22:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Sáng 19.7, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp thứ 5 sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC những tháng cuối năm 2023.
 

Khẩn trương ban hành văn bản cải cách TTHC tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp

 •   18/07/2023 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

Thủ tướng ban hành Công điện 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo khi thực hiện TTHC online

 •   29/06/2023 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/6/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 238/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban với các Bộ, ngành về tháo gỡ những vướng mắc khi triển khai Đề án 06.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Định

Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 •   07/06/2023 06:28:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 5/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương. 

Các tin khác

LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đang truy cập21
 • Tổng lượt truy cập4,588,397
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây