Khu kinh tế Bình Định
IMG 202211318 090725665

Chủ tịch UBND tỉnh công bố 912 dịch vụ công của các cơ quan đơn vị, địa phương thuộc tỉnh được thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

 •   14/11/2022 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Đây là sản phẩm công việc đầu tiên của nhóm nhiệm vụ mà UBND tỉnh đang đẩy mạnh việc triển khai để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
 

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Phấn đấu cấp “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” cho 30% người dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân của tỉnh trong năm 2022 và cơ bản hoàn thành 100% trong năm 2023

 •   21/10/2022 06:24:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Đó là chỉ tiêu được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 5733/UBND-KSTT ngày 04/10/2022 về một số vấn đề liên quan đến việc cấp, sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” trên địa bàn tỉnh.
 

Tổ chức hội nghị để công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số Par Index) năm 2022 cùng với kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chỉ số DDCI) năm 2022

 •   19/10/2022 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Đó là nội dung thuộc Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Par Index năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 05/10/2022.
 

Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông trong lĩnh vực Thương mại quốc tế

 •   13/10/2022 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày về Công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính không liên thông và 01 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 •   03/10/2022 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/09/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính không liên thông và Quyết định số 3176/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 •   27/09/2022 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hoặc cho ý kiến giải quyết các vướng mắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính

 •   23/09/2022 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Đây là nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 5481/UBND-KSTT ngày 21/9/2022.
 
TT2(1)

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

 •   20/09/2022 05:45:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, một số doanh nghiệp.


 

Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 •   19/09/2022 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Phương án đơn giản hóa được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 2969/UBND-QĐ ngày 14/9/2022.
 

Đề nghị cho thí điểm cắt giảm thành phần hồ sơ TTHC lĩnh vực quy hoạch xây dựng

 •   11/08/2022 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Ngày 8.8, UBND tỉnh có Công văn số 4510/UBND-KSTT đề nghị Bộ Xây dựng cho phép triển khai thực hiện thí điểm phương án đơn giản hóa cắt giảm thành phần hồ sơ đối với thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng. 
Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp – Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp – Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   09/08/2022 03:04:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND Công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp – Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
 

“Phải công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết chậm, muộn hồ sơ thủ tục hành chính hàng tháng hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.”

 •   02/08/2022 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27/7/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ.
 

UBND tỉnh Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 •   01/08/2022 06:44:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  không liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 05 thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh như sau:
Bộ phận một cửa của BQL KKT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 GIAI ĐOẠN 2022 – 2027

 •   15/07/2022 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh đã ký Quyết định phê duyệt Đề án số 5299/QĐ-UBND về “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027”. Theo đó, xác định mục tiêu của Đề án đến năm 2027, dịch vụ công trực tuyến là phương thức chủ yếu được tổ chức, doanh nghiệp, người dân lựa chọn để thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Trong đó, phấn đấu 70% đoàn viên, thanh niên có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ban hành Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

 •   29/06/2022 07:26:00 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/6/2022, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Giao nhiệm vụ “đích danh” cho các cơ quan chủ trì cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (Chỉ số PCI) đến năm 2025

 •   19/05/2022 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/5/2022 về cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025.

.

Bình Định vươn lên nhóm Tốt trong Bảng xếp hạng PCI năm 2021

 •   29/04/2022 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay, ngày 27/4/2022, Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo các địa phương. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành

[INFOGRAPHIC] Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BQL KKT năm 2022

 •   07/04/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/04/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-BQL về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

Phương án nhân sự của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 •   01/04/2022 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Quyết định số 30/QĐ-VPUBND về điều chỉnh, bổ sung Phương án nhân sự của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Các tin khác

LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đang truy cập15
 • Tổng lượt truy cập2,332,750
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây