Khu kinh tế Bình Định

Chính phủ ban hành Nghị quyết đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch

Thứ ba - 23/05/2023 07:42
Chính ph đã ban hành Ngh quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 v nhim v, gii pháp ch yếu đẩy nhanh phc hi, tăng tc phát trin du lch hiu qu, bn vng.
 
Du lịch đã ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
Du lịch đã ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
Ngh quyết nêu rõ: T tháng 11/2021, Vit Nam đã thí đim đón khách du lch quc tế và chính thc m ca hoàn toàn du lch t ngày 15/3/2022, là bước ngot quan trng thúc đẩy du lch phc hi mnh m và sôi động tr li v c du lch ni địa và quc tế. Đây là nhng minh chng cho s phát trin ca du lch Vit Nam, cng c nim tin v phc hi và phát trin mnh m trong giai đon ti.
Du lch đã ngày càng khng định được v trí quan trng trong phát trikinh tế - xã hi, góp phn to vic làm, xóa đói, gim nghèo, đảm bo an sinh xã hi, bo tn và phát huy giá tr văn hóa, bo v môi trường, gi vng quc phòng, an ninh quc gia và khng định hình nh, v thế, uy tín ca Vit Nam.

Tuy nhiên, du lch Vit Nam vn còn nhiu tn ti, hn chế cn khc phc:
(a) Hành lang pháp lý cho thu hút đầu tư, phát trin du lch chưa có nhng đột phá; chiến lược th trường, chính sách xúc tiến du lch chưa được kp thi điu chnh trước nhng biến động ca du lch thế gii và khu vc;
(b) Sn phm du lch thiếu s đa dng, chưa phát huy được các giá tr tài nguyên văn hóa, thiên nhiên đặc sc, thiếu sn phm du lch mang thương hiu ca quc gia, bn sc ca tng vùng, tng địa phương;
(c) Các dch v như lưu trú, thương mi, vn ti,... chưa to thành h sinh thái kinh tế kết ni, chia s; thiếu liên kết trong phát trin các sn phm du lch ca các địa phương;
(d) H thng h tng phc v ngh dưỡng, mua sm, t chc các s kin quc tế v văn hóa, th thao, hi ngh, hi tho,... còn thiếu, chưa đồng b để to sc bt mnh m, nâng tm v thế, sc cnh tranh ca du lch Vit Nam;
(đ) Chính sách th thc dành cho khách du lch còn có đim chưa phù hp, v thi hn tm trú còn ngn...;
(e) Công tác v sinh môi trường, an toàn thc phm còn hn chế;
(g) Hot động xúc tiến, qung bá du lch thông qua t chc các s kin quc tế v văn hóa, th thao,... còn hn chế, thiếu ngun nhân lc cht lượng cao;
(h) Chuyn đổi s trong du lch chưa theo kp yêu cu phát trin; chưa xây dng đồng b hóa và liên thông cơ s d liu gia Trung ương vi địa phương, gia ngành du lch vi các ngành khác; chưa to điu kin thun li trong cp th thc đối vi khách l.

7 nhim v, gii pháp
Để ngành Du lch phát trin trng tâm, trng đim, vi phương châm Sn phm đặc sc - Dch v chuyên nghip - Th tc thun tin, đơn gin - Giá c cnh tranh - Môi trường v sinh sch, đẹp - Đim đến an toàn, văn minh, thân thin, thc s tr thành ngành kinh tế mũi nhn, thuc nhóm 30 quc gia có năng lc cnh tranh du lch hàng đầu thế gii, Chính ph yêu cu B trưởng các B, Th trưởng cơ quan ngang B, cơ quan thuc Chính ph, Ch tch UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, các hip hi ngh nghip và cng đồng doanh nghip theo chc năng, nhim v và phm vi thm quyn t chc thc hin các nhim v, gii pháp ch yếu sau:

1- Đẩy mnh cơ cu li ngành du lch theo hướng chuyên nghip, hin đại, cht lượng, bn vng.
2- Tiếp tc to thun li thu hút khách du lch quc tế đến Vit Nam.
3- Tăng cường thu hút đầu tư phát trin du lch có trng tâm, trng đim, tp trung vào các khu du lch quc gia.
4- Phát trin sn phm và truyn thông, qung bá, xúc tiến du lch.
5- H tr doanh nghip kinh doanh du lch.
6- Nâng cao cht lượng đào to, bi dưỡng ngun nhân lc.
7- Đẩy nhanh thc hin chuyn đổi s, thúc đẩkhi nghip, đổi mi sáng to trong lĩnh vc du lch.

Xem xét ban hành Ngh quyết v m rng din áp dng min th thc đơn phương
Trong đó, B Ngoi giao ch trì phi hp vi các B, ngành liên quan hoàn thin h sơ trình Chính ph xem xét ban hành Ngh quyết v m rng din áp dng min th thc đơn phương. Đồng thi, phi hp vi các B, ngành thúc đẩy đàm phán Hip định min th thc vi các nước, đặc bit là các đối tác có trình độ phát trin tương đồng hoc cao hơn Vit Nam.

B Công an tiếp tc hoàn thin chính sách, to thun li v nhp cnh, xut cnh, đi li cho khách du lch quc tế. Nghiên cu, đánh giá và báo cáo Chính ph v m rng danh sách quc gia được cp th thc đin t (E-visa). Đánh giá, tng kết chính sách cp th thc đin t, nghiên cu m rng din được cp th thc đin t để báo cáo Chính ph đề xut Quc hi sa đổi Lut nhp cnh, xut cnh, quá cnh, cư trú cngười nước ngoài nhm to thun li hơn na cho người nước ngoài nhp cnh vào Vit Nam theo hướng bo đảm tính thng nht v quy định cp th thc đin t và th thc truyn thng và kéo dài thi gian tm trú cho người nước ngoài vào Vit Nam.
Ci tiến mnh m quy trình kim soát th tc nhp cnh, xut cnh ti các ca khu đường hàng không, bo đảm nhanh chóng và tin li nht cho khách quc tế đến Vit Nam. Đồng thi, có bin pháp qun lý, bo đảm an ninh quc gia, trt t an toàn xã hi.

B Quc phòng ch trì thc hin công tác kim soát người, phương tin xut, nhp cnh; ng dng công ngh thông tin, đơn gin hóa quy trình kim tra, kim soát đảm bo nhanh chóng, thun li cho các hot động xut cnh, nhp cnh ti các ca khu biên gii đất lin và ca khu cng.

B Giao thông vn ti trin khai gii pháp thúc đẩy khai thác m rng các đường bay quc tế đến Vit Nam: Rà soát Hip định v hàng không đã ký kết vi các quc gia và vùng lãnh th để thúc đẩy trin khai và to thun li hơn na cho các hãng hàng không quc tế m đường bay đến Vit Nam và đến địa bàn trng đim du lch ca Vit Nam.

To điu kin h tr doanh nghip du lch tiếp cn các ngun vn vay ưu đãi
Chính ph yêu cu B Công Thương ch trì, phi hp vi các B, ngành, địa phương nghiên cu, b sung nhóm khách hàng cơ s lưu trú du lch để áp dng giá bán l đin ngang bng giá bán l đin cho khách hàng sn xut.
B Văn hóa, Th thao và Du lch ch trì, phi hp vi các B, ngành, địa phương trin khai phát trin h thng doanh nghip có năng lc cnh tranh, tham gia sâu vào chui cung ng du lch toàn cu; đa dng hóa các mô hình doanh nghip du lch phù hp vi xu hướng và yêu cu phát trin.
Phi hp vi các B, ngành, địa phương nghiên cu các chính sách kích cu, gói h tr doanh nghip, h kinh doanh du lch tiếp cn các ngun vn, gói kích cu, trình cp có thm quyn xem xét, ban hành phù hp vi tình hình mi.

B Tài chính nghiên cu, đề xut gói h tr ưu đãi tín dng, to điu kin h tr doanh nghip du lch tiếp cn các ngun vn vay ưu đãi.

B Giao thông vn ti nghiên cu sa đổi, b sung quy định v qun lý, điu phi gi h, ct cánh ti cng hàng không, sân bay (slot) theo hướng s dng linh hot các slot trong hot động khai thác quc tế, ni địa ca các hãng hàng không Vit Nam; h tr các hãng hàng không trong vic trao đổi vi các nhà chc trách hàng không nước ngoài v vic s dng slot bay quc tế trên cơ s có đi có li để to điu kin cho các hãng hàng không phc v tt nht nhu cu phát trin du lch.

Phi hp vi các B, ngành có liên quan xem xét điu chnh khung giá trn trong ngn hn để đưa giá vé hàng không v đúng cơ chế th trường, g khó cho các hãng hàng không Vit Nam có điu kin tích lu năng lc, nâng cao kh năng cnh tranh vi các hãng quc tế.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh lành mạnh, làm giàu chính đáng, tuân thủ đúng pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phát hiện, tổng hợp ý kiến và đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp du lịch.

Nguồn tin: Theo Như Trung, baodautu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEBSITE
  • Đang truy cập72
  • Tổng lượt truy cập3,068,051
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây