Khu kinh tế Bình Định

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

 •   05/01/2023 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.
 
Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công

Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công

 •   08/12/2022 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/12/2022, Công an tỉnh Bình Định đã có văn bản số 3351/CAT-PA08-Đ1 về việc  phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước.

Tăng cường quản lý chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

 •   02/12/2022 07:37:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 7167/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực ngành giao thông.
 

Chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng

 •   28/11/2022 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/11/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-BQL về việc chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng. Theo đó, Quyết định chấp thuận Công ty TNHH Bệnh viện Hồng Đức Bình Định là Nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 224/QĐ-BQL ngày 15/7/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế.

Cấp Giấy phép môi trường cho Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế

 •   23/11/2022 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Ban Quản lý Khu kinh tế vừa cấp Giấy phép môi trường số 17/GPMT-BQL ngày 9/11/2022 cho Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư Khu xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hội (phân kỳ I, giai đoạn 1) tại Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
DN đang xây dựng tại KCN NHơn Hòa

Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

 •   16/11/2022 01:41:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/11/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng. 

Phê duyệt đơn giá xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Hội cho lộ trình 02 năm (2023 -2024)

 •   15/11/2022 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt đơn giá xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Hội cho lộ trình 02 năm (2023-2024), cụ thể như sau:
IMG 202211318 090725665

Chủ tịch UBND tỉnh công bố 912 dịch vụ công của các cơ quan đơn vị, địa phương thuộc tỉnh được thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

 •   14/11/2022 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Đây là sản phẩm công việc đầu tiên của nhóm nhiệm vụ mà UBND tỉnh đang đẩy mạnh việc triển khai để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
 

Cho Chi nhánh công trình Viettel Bình Định – Tổng Công ty cổ phần công trình Viettel thuê đất để xây dựng trạm thu phát sóng di động tại Phân khu số 4 và phân khu số 9, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hội,

 •   09/11/2022 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-BQL và 375/QĐ-BQL của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế  về việc cho Chi nhánh công trình Viettel Bình Định – Tổng Công ty cổ phần công trình Viettel thuê đất để xây dựng trạm thu phát sóng di động tại Phân khu số 4 và phân khu số 9, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu xử lý chất thải rắn phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội

 •   09/11/2022 06:39:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/11/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội và quyết định triển khai theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư mới về quy hoạch

 •   07/11/2022 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Phấn đấu cấp “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” cho 30% người dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân của tỉnh trong năm 2022 và cơ bản hoàn thành 100% trong năm 2023

 •   21/10/2022 06:24:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Đó là chỉ tiêu được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 5733/UBND-KSTT ngày 04/10/2022 về một số vấn đề liên quan đến việc cấp, sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” trên địa bàn tỉnh.
 

Tổ chức hội nghị để công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số Par Index) năm 2022 cùng với kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chỉ số DDCI) năm 2022

 •   19/10/2022 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Đó là nội dung thuộc Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Par Index năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 05/10/2022.
 

Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông trong lĩnh vực Thương mại quốc tế

 •   13/10/2022 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày về Công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 
Đảng bộ Khu Kinh tế chỉ đạo 23 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng bộ Khu Kinh tế chỉ đạo 23 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

 •   10/10/2022 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK ngày 22/02/2022 của Đảng ủy Khối DN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở. Đảng ủy KKT đã cụ thể hóa và xây dựng Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 07/03/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy KKT về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ KKT, phù hợp với điều kiện tình hình của các chi bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đơn vị sự nghiệp và các chi bộ DN. 
 

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2022, định hướng hoạt động đối ngoại năm 2023 và các năm tiếp theo

 •   05/10/2022 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2022, định hướng hoạt động đối ngoại năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính không liên thông và 01 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 •   03/10/2022 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/09/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính không liên thông và Quyết định số 3176/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

 •   28/09/2022 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) là một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch được phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

 •   26/09/2022 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3056/QĐ-UBND về viên ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. 

Các tin khác

LIÊN KẾT WEBSITE
 • Đang truy cập39
 • Tổng lượt truy cập2,332,487
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây